Danh mục sản phẩm
Sơ đồ chỉ đường

Lamivudin stada

- +

Lamivudin Stada

Thành phần:

Mỗi viên bao phim chứa lamivudin....100mg

Lamivudin Stada

Thành phần:

Mỗi viên bao phim chứa lamivudin....100mg

>Chỉ định:

Lamivudin được chỉ định trong điều trị viêm gan B ở người lớn

>Quy cách: Hộp 3 vỉ x 10 viên

>Nhà sx: Stada, Việt Nam

Hỗ trợ trực tuyến