pacfon 200 (cefpodoxim 200)vi 10 vien

7.000 

Mã: 8936085363858 Danh mục: